София – Самолетни билети

www.BiletiSofia.com

пилзен урукуел

Градът на 100-те кули

Градът, в който Дворжак, Моцарт и Сметана са написали много от своите най-докосващи произведения, Пражкият замък и религиозният Кралев мост, театрите, сцените на оперите, прекрасните ресторанти и галерии, заедно с симпатичните барове и бирарии са реликвите, за които туристите идват дотук. Архитектурата на града включва класика от различни течения от епохите на римския стил, готиката, [...]

, , , , , , , , , , , , , ,